NÜKLEER ENERJİ DÜNYASI

Maddeden Gelen Enerji

NED ÖNERİLERİ

İngiltere gibi daha önce 42 adet nükleer santra ünitesi inşa etmiş ve işletmiş, kendi nükleer santral modellerini geliştirmiş bir ülke, yeni nükleer santral projelerinde yaşanacak sıkıntılar ve bunların meydana getireceği, gecikmeler, maliyet artışları, olumsuz kamuoyu oluşması gibi sıkıntılardan çekinmekte ise, Türkiye gibi nükleer teknolojiye yeni girmek isteyen bir ülkenin çok daha fazla kaygı duyması gerekmektedir. Türkiye'nin de aynen İngitere'nin yaptığı gibi bir çalışma gerçekleştirerek, nükleer santral projelerinde alınan dersleri çıkartıp, tedbirler alması önem taşımaktadır.

Özellikle VVER-1200 türü santralların inşasında yaşanan sıkıntılar, Rusya'nın nispeten devlet kontrolünde kapalı bir sistem olmasından dolayı daha az bilinen Rus projeleri üzerine odaklanması faydalı olacaktır.

Akkuyu'da VVER-1200, Sinop'ta da ATMEA-1 model nükleer santral üniteleri inşa edilmesi öngörüldüğünden, bu modeller veya benzerlerini içeren projelerle ilgili mutlaka incelemeler yapılıp, aynen İngilizlerin gerçekleştirdikleri gibi "Alınan Dersler" dokümanı hazırlanmalıdır. Sinop için öngörülen ATMEA-1 nükleer santralı bir benzerinin inşası dünyanın herhangi bir yerinde bulunmamaktadır. Bunun yerine, Fransız-Japon ortaklı olarak Avrupa tasarımı EPR ve Japon tasarımı APWR'ın bir karışımı olarak tasarlanan ATMEA için EPR projeleri incelemeye dahil edilebilir. APRW tasarımı herhangi bir santral inşası bulunmamaktadır. Bu dersler kullanılarak Türkiye'nin nükleer çalışmalarına yönelik tedbirler ve tavsiyeler geliştirilmelidir.

Türkiye'nin yapacağı "Alınan Dersler" çalışması aşağıdaki projelerin detaylı incelenmesini içermelidir.

 

1. Leningrad II nükleer santralı birinci ve ikinci üniteleri inşası (VVER1200)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Novovoronezh II nükleer santralı birinci ve ikinci üniteleri inşası (VVER1200)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. B. Rusya Ostrovets nükleer santralı birinci ve ikinci ünite inşası (VVER1200),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finlandiya'daki Olkiluoto 3 nükleer santral ünitesi inşası (EPR),

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fransada'ki Flamanville 3 nükleer santral ünitesi inşası (EPR),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Çin'de inşa edilmekte olan iki üntelik Taishan nükleer santralı inşası (EPR),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nükleer Enerji Dünyası, bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olabilir.