NÜKLEER ENERJİ DÜNYASI

Maddeden Gelen Enerji

ANA DERS 2

İnşaat başlamadan önce, santral tasarımı olgunlaşmış ve lisanslama problemleri büyük ölçüde çözülmüş olmalıdır.

 

 

 

 

 

Yeni nükleer tesisler; kanıtlanmış teknoloji ve olgunlaşmış tasarımlar arasından seçilmelidir. Tesis tasarımı inşaata başlamadan önce tamamlanmış, lisanslama ile ilgili problemler büyük ölçüde çözülmüş olmalıdır. Eğer türünün ilk örneği bir santral seçilecek olursa, inşaat başlamadan önce tasarımın bütünüyle tamamlanmış ve bütün lisanslama problemlerin çözülmüş olması mümkün değildir.

Bunu aslında daha önce inşa edilmiş modeller için dahi saha ile alakalı tasarım farklılılar nedeniyle söylemek mümkündür. Teknoloji her gün gelişmekte ve daha önce inşa edilmiş modellerin tasarımları da buna paralel olacak şekilde değişmektedir. Fakat yine de, tasarım değişikliklerinin büyük gecikme riskleri ve maliyet artışlarına sebep olduğu görülmüştür ve olabildiğince kaçınılması gerekmektedir. Nükleer santral projelerinin yürütülmesi sırasında; titiz, verimli ve denetlenebilir bir tasarım değişikliği süreci oluşturulmalıdır. Çalışanlar; küçük bir tasarım değişikliğinin bile çok önemli sonuçlar doğurabileceği bilincine kavuşturulmalıdır.

Bazı ülkeler lisanslama süreçlerine "jenerik tasarım değerlendirmesi" adında bir aşama eklemiştir. Fakat günümüzde birçok ülkede, böyle bir ön aşama bulunmamaktadır ve inşaat başlama izni, lisanslama otoritesinin inşa edilen tasarımın işletmeye uygun olduğu konusunda tatmin olacağı anlamı taşımamaktadır. Tasarımın, inşaat başladıktan sonra tamamlanması sırasında, birçok lisanslama problemi ortaya çıkabilmekte ve bu problemlerin çözülmesi çok zor ve hatta bazı durumlar çok masraflı olabilmektedir.

Sonuç olarak, seçilen tasarımın olgun, daha önce lisanslama sürecinden geçmiş ve lisanlama problemleri çözülmüş olmasına olabildiğince dikkat edilmelidir.