NÜKLEER ENERJİ DÜNYASI

Maddeden Gelen Enerji

ANA DERS 1

Daha önce inşa edilmiş bir modelin aynısının (benzerinin) "standart tasarım" olarak belirlenerek seri halinde inşa edilmesi, türünün ilk örneği bir modelin inşa edilmesinden çok daha az risklidir ve ucuzdur.

 

 

Bu ders aslında çok barizdir, fakat bu dersin elektrik arz planlamasına, yatırımlara ve politik mülahazalara etkisi çok büyük olabilmektedir. Güvenli bir elektrik arz sisteminde;

  • inşaat maliyetleri nispeten ucuz,

  • finansal riskleri az, ve

  • tamamlama tarihindeki belirsizliklerin düşük,

olmalıdır. Bu da ancak ve ancak, daha önce inşa edilmiş, lisanslama problemleri çözülmüş-başarı ile lisanslanmış ve işletmeye alınmış ünitelerin benzerinin çok sayıda seri halinde inşa edilmesi ile sağlanabilmektedir. Japonya, Fransa, Güney Kore, Çin gibi ticari nükleer santral programlarında başarı sağlamış ülkelerin tecrübeleri bu yöndedir.