NÜKLEER ENERJİ DÜNYASI

Maddeden Gelen Enerji

İLAVE ÇALIŞMALAR

İngilizlerin gerçekleştirdikleri "nükleer santral projelerinde alınan dersler" çalışmasının tamamlanmasının ardından, Kasım 2010 tarihindeki toplantıda, nükleer santral inşaatı ile ilgili daha spesifik konulara yönelinmesine karar verilmiştir. Bu spesifik konular arasından en önemli üç tanesi; nükleer güvenlik kültürü, beton ve kaynak olarak kendini göstermektedir. Bu konularla ilgili uzmanlardan oluşan çalışma grupları oluşturulmuş ve bu üç konu yapılan ilave çalışmalarla daha derinlemesine incelenmiştir.

 

İnceleme sonucunda her çalışma grubu tavsiye listeleri içeren aşağıdaki dokümanları oluşturmuştur.

 

 

Kaynak grubunun başına, Kaynak Enstitüsünden uzmanlar getirilmiş, bu grup "Nükleer Projelerde Alınan Dersler" raporunda kaynakla ilgili işaret edilen problemleri belirlemiş, daha sonra belirlenen bu problemleri başlangıç noktası olarak kullanarak, projeleri bu açılardan daha derinlemesine incelemiştir. Kaynak çalışması sonucunda belirlenen tavsiyeler, yeni nükleer santral projeleri açısından  kaynağın ne kadar önemli olduğunu yansıtır niteliktedir.

Yeni nükleer santral projeleri açısından kritik önem taşıyan bir başka alt konuda beton'dur. Yüksek kalitede beton yapılar, nükleer sektörde anahtar öneme haiz bulunmaktadır. Nükleer santrallarde birçok beton bileşen, radyasyona karşı kalkan veya ikincil koruma kabuğu rolü üstlenmekte, betonun santralın 60 yıllı ömrü boyunca ve deprem gibi birçok farklı zor şart altında bütünlüğünü koruması gerekmektedir. Beton çalışma grubunun tavsiyeleri, betonun yeni nükleer santral inşaatlarındaki kritik konumuna dikkat çekmektedir.

Nükleer tesislerin; yüksek seviyeli radyoaktif maddeler, yüksek sıcaklık, yüksek basınç, yüksek hızda dönen elektromekanik bileşenler içermesi gibi nedenlerden dolayı çok sıkı  güvenlik, kalite ve verim standartlarını ve şartlarını tesisin bütün aşamalarında sürekli olarak sağlaması gerekmektedir. Bu standartların çalışmalara katılan bütün taraflarca anlaşılması, tasarım, imalat, inşaat ve işletme gibi bütün aşamalarında titiz bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Güvenlik kültürü dokümanı bu açılardan önem taşımaktadır.

Bu üç konu ile ilgili detaylı bilgilere, Nükler Enerji Dünyası sayfalarının ilgili bölümlerinden ulaşabilirsiniz.