NÜKLEER ENERJİ DÜNYASI

Maddeden Gelen Enerji

DÜNYADA İŞLETME HALİNDEKİ TİCARİ REAKTÖR TÜRLERİNİN DAĞILIMI
Grafik Hazırlanıyor!..

PWR: Batı türü basınçlu su reaktörlerini göstermektedir. Bu tür dünyada en yaygın türdür.

BWR: Batı türü kaynar su reaktörlerini göstermektedir. Bu tür santrallar 2011 yılında Fukushima'da meydana gelen kazanın ardından gözden düşmüştür.

RBMK: Sovyet tasarımı kaynar su reaktörleridir. Çernobil kazasının ardından bu tür reaktörler bir daha inşa edilmemiştir. Fakat Rusya bu türü kullanmaya halen devam etmektedir.

VVER: Sovyet zamanında batının PWR model tasarımından esinlenerek oluşturulmuş bir türdür. Birçok açıdan PWR'lara benzediğinden bazı kaynaklar VVER'leri de PWR sınıfına sokmaktadır.

PHWR: Basınçlı ağır su reaktörleridir  Yakıt olarak doğal uranyum kullanmaktadır. Kanada'nın CANDU santralleri  bu gruba dahil bulunmaktadır.

GCR: Günümüzde sadece İngiltere'de kullanılmakta olan gaz soğutmalı reaktörlerdir. İngilizlerin de eski reaktörleri kapatmak suretiyle bu türü bırakmakta olduğu gözlenmektedir.

FBR: Hızlı üretken reaktörler birçok ülkenin ticarileştirmeye çalıştığı, fakat başarılı olamadığı bir reaktör türüdür. Özelliği, normal işletme sırasında yaktığından daha fazla yakıtı reaksiyonlar yardımıyla üretmesidir. Günümüzde Rusya, Çin ve Hindistan gibi birkaç ülke halen ısrarla ticarileştirmeye çalışmakatdır.