NÜKLEER ENERJİ DÜNYASI

Maddeden Gelen Enerji

ÜLKE ÜLKE NÜKLEER SANTRAL EMRE-AMADELİK YÜZDELERİ
Grafik Hazırlanıyor!..

NOT: Emre-amadelik faktörü, bir elektrik santralinin elektrik üretebileceği zaman miktarının, toplam zamana bölünmesi ile bulunan ve santralin işletme performansını gösteren bir parametredir.  Genellikle; elektrik üretim kuruluşlarının işletme ve yönetsel kalitesinin bir göstergesidir. Bu parametre ayrıca reaktör tasarımı ve tesislerin yaşından da etkilenmektedir. Bu faktörün düşük olması, işletme kültürü zayıflığına işaret edebildiği gibi, o ülkede nükleer santral denetimlerinin çok sıkı olduğu anlamına da gelebilmektedir.